15 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Daniel bebca5d477 mixed up test преди 5 месеца
  Daniel 476a0cbaa4 second comparasion преди 1 година
  Daniel ee3468feb2 add benchmark преди 1 година
  Daniel 37f2ffde17 Update biblec преди 1 година
  Daniel 179ead4e3e Add BibleC info преди 1 година
  Josias 9cab1b83d4 Update 'formats.md' преди 2 години
  Josias 5c7587a730 Mention nous and stability преди 2 години
  Josias ccec9faac0 Clarifications and parsing strategies преди 2 години
  Josias 2c29acdaaa Change to new format преди 2 години
  Josias 033cd4d8ac formats: fix headings преди 2 години
  Josias 1db9ece67c haplous: clarify document and examples преди 2 години
  Josias 815caa729e Move order to document section преди 2 години
  Josias c6ea237f65 haplous: clarify text преди 2 години
  Josias 9d3df885b9 Update 'formats.md' преди 2 години
  Josias 3e970dac9b Add 'formats.md' преди 2 години