Bible Searching Software
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Daniel 4fe38ae545 Rewrite C bsearch. 8 miesięcy temu
legacy Add errors array 11 miesięcy temu
.gitignore Working 1 rok temu
LICENSE Initial C demo commit 1 rok temu
Makefile Rewrite C bsearch. 8 miesięcy temu
README.md Update readme and add benchmark 1 rok temu
bsearch.c Rewrite C bsearch. 8 miesięcy temu
bsearch.h Rewrite C bsearch. 8 miesięcy temu
test.c Rewrite C bsearch. 8 miesięcy temu

README.md

BibleSearch

An efficient algorithm for searching Bible text.

In legacy/, there is an older Python-based legacy version.
It was designed for server usage and is fairly slow due to
being written in Python.