Heb12 API Setup Script
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Daniel c752ef2b30 Polish some things 8 miesięcy temu
DOC.md Update 'DOC.md' 9 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 11 miesięcy temu
Makefile Polish some things 8 miesięcy temu
README.md Finish readme 8 miesięcy temu

README.md

api

Heb12 API Setup Script

Setup

Will consume around 5 gigabytes. Most is for hosting Bible data,
the rest is for packages (which you probably have anyway).

Pull the repository, and run “make”. Should be fairly straightforward.

make

Removal

make remove

Apache2 Configuration

DocumentRoot /var/www/api
ServerName api.heb12.com

<Location /search>
	ProxyPass http://localhost:5000
</Location>

<Location /get>
	ProxyPass http://localhost:5500/get/
</Location>

Nginx configuration

server_name api.heb12.com;

autoindex on;

root /var/www/api;
index index.html index.php;

location /search {
	proxy_pass http://localhost:1235/;
}

location /get {
	proxy_pass http://localhost:1234/;
}