Heb12 API Setup Script
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Daniel c752ef2b30 Polish some things před 8 měsíci
DOC.md Update 'DOC.md' před 9 měsíci
LICENSE Initial commit před 11 měsíci
Makefile Polish some things před 8 měsíci
README.md Finish readme před 8 měsíci

README.md

api

Heb12 API Setup Script

Setup

Will consume around 5 gigabytes. Most is for hosting Bible data,
the rest is for packages (which you probably have anyway).

Pull the repository, and run “make”. Should be fairly straightforward.

make

Removal

make remove

Apache2 Configuration

DocumentRoot /var/www/api
ServerName api.heb12.com

<Location /search>
	ProxyPass http://localhost:5000
</Location>

<Location /get>
	ProxyPass http://localhost:5500/get/
</Location>

Nginx configuration

server_name api.heb12.com;

autoindex on;

root /var/www/api;
index index.html index.php;

location /search {
	proxy_pass http://localhost:1235/;
}

location /get {
	proxy_pass http://localhost:1234/;
}