Heb12 Android App
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 
Daniel 20144d660d Fix some issues 9 månader sedan
backend Fix some issues 9 månader sedan
gradle/wrapper Initial 1 år sedan
src/main Fix some issues 9 månader sedan
.gitignore Makefile and clean up 10 månader sedan
.gitmodules Fix some issues 9 månader sedan
Makefile Fix some issues 9 månader sedan
README.md Update README.md 10 månader sedan
build.gradle Makefile and clean up 10 månader sedan
help Makefile and clean up 10 månader sedan

README.md

Heb12 Android

This is the new android app that will replace https://github.com/heb12/heb12-mobile.
Remember to clone with --recurse-submodules.

Building:

make setup # Requires apt
make