Heb12 Android App
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
Daniel 20144d660d Fix some issues 9 miesięcy temu
backend Fix some issues 9 miesięcy temu
gradle/wrapper Initial 1 rok temu
src/main Fix some issues 9 miesięcy temu
.gitignore Makefile and clean up 10 miesięcy temu
.gitmodules Fix some issues 9 miesięcy temu
Makefile Fix some issues 9 miesięcy temu
README.md Update README.md 10 miesięcy temu
build.gradle Makefile and clean up 10 miesięcy temu
help Makefile and clean up 10 miesięcy temu

README.md

Heb12 Android

This is the new android app that will replace https://github.com/heb12/heb12-mobile.
Remember to clone with --recurse-submodules.

Building:

make setup # Requires apt
make