Daniel преди 9 месеца
родител
ревизия
591896114a
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      test.c

+ 1
- 1
test.c Целия файл

@@ -25,7 +25,7 @@ void parse(char *text) {
}

int main() {
parse("ABCDEFGHIJKLMNOPQSRTYCUVZ 3 16");
parse("1Kgs 1, 3-5:2-4, 3-6, 1-2");
parse("John 3 16-20, 17, 18-19");
parse("1 John 3-4 16-17-18-19,-,-,-");
parse("2983yr92y8392r839");


Зареждане…
Отказ
Запис